Hradec Králové, 12. června 2024V České republice pravidelně třídí odpady celé ¾ obyvatel. V roce 2023 vytřídil každý obyvatel ČR prostřednictvím systému obcí i výkupen v průměru 75,6 kilogramu papíru, skla, plastů, kovů a nápojových kartonů. Nejlépe, vysoko nad celorepublikovým průměrem, třídili lidé v Olomouckém kraji, na Vysočině a v Karlovarském kraji. Jak jsou na tom ale jednotlivá města a obce ČR? Na to odpovídá i tentokrát celorepubliková soutěž obcí ČR v třídění odpadů „O křišťálovou popelnici 2023“. Ty nejlepší obce ocenili zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., která je vyhlašovatelem soutěže, na slavnostním večeru v Hradci Králové v rámci probíhající konference ODPADY A OBCE 2024.

.

Soutěž je tradičně určena všem obcím ČR zapojeným v systému EKO-KOM, které úspěšně absolvovaly krajské soutěže obcí. To znamená, že do tohoto celorepublikového klání, postupují ty nejlepší obce z každého kraje. Do užšího výběru 20. ročníku soutěže O křišťálovou popelnici tak postoupilo 66 nejlepších měst a obcí – zástupci byli z každého kraje a seznam doplnilo hlavní město Praha. Jako v minulých letech se i tentokrát soutěžilo ve třech velikostních kategoriích – do 500 obyvatel, od 501 do 5 000 obyvatel a v kategorii nad 5 000 obyvatel. Tři nejlepší z každé kategorie byli oceněni na slavnostním večerním ceremoniálu v Hradci Králové.

.

Tentokrát se bude nejvíce slavit na Vysočině, která má vítěze hned ve dvou kategoriích. V kategorii nejmenších obcí do 500 obyvatel uspěla obec z Vysočiny Salačova Lhota. Ve střední kategorie, tedy mezi obcemi mezi 501 až 5 000 obyvateli, vystoupaly nejvýš Opatovice nad Labem, zástupce Pardubického kraje. A mezi městy nad 5 000 obyvatel se protřídil na zlatou příčku Havlíčkův Brod. Zástupci vítězných obcí převzali křišťálové popelničky a diplomy. Na Vysočinu, konkrétně do Havlíčkova Brodu, putoval i titul absolutního vítěze a na rok se tam tedy zabydlí velká Křišťálová popelnice.
.

Co je hodnoceno?

.
Každý kraj měl několik želízek v ohni. Do celostátního užšího výběru totiž postoupili automaticky vítězové z krajských soutěží, další zástupce z každého kraje nominovali příslušní regionální manažeři EKO-KOMu. V užším výběru pak o těch nejlepších rozhodovala celá řada kritérií a přihlíželo se také na celkové podmínky pro nakládání s odpady v obci. Hodnocení probíhalo na základě údajů poskytovaných obcemi systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného výkaznictví. Hodnotilo se množství vytříděného odpadu na osobu a rok pro každou sbíranou komoditu. Důležitý je také poměr tříděného odpadu a produkce komunálního odpadu či hustota sběrné sítě. Body navíc získaly obce s nízkou produkcí směsného komunálního odpadu, a také obce, které sbírají všechny povinné komodity.

.

Samotná Křišťálová popelnice v minulosti již byla v Uherském Hradišti, Chocni, Vimperku, Berouně či v Litomyšli. Celý minulý rok strávila ve středočeském Mníšku pod Brdy. Vůbec první zastávkou putovní trofeje byl již v roce 2003 Třinec. Od té doby se konala anketa pravidelně, a to včetně covidových let, kdy proběhlo její předání v komornějším prostředí, které tehdejší situace umožňovala. O tom, kolik míst už tato „blyštivá dáma“ navštívila, vypovídá i skutečnost, že vyrytá jména vítězů jednotlivých ročníků už začínají plnit její třetí stranu.

.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE O KŘIŠŤÁLOVOU POPELNICI 2023

.

Absolutní vítěz: Havlíčkův Brod

.

kategorie Obce do 500 obyvatel:
1. Salačova Lhota
2. Zlatá Olešnice
3. Heřmanice u Oder

.

kategorie Obce 501 –5 000 obyvatel:
1. Opatovice nad Labem
2. Dubá
3. Velká Bystřice

.

kategorie Obce nad 5 001 obyvatel:
1. Havlíčkův Brod
2. Hořice
3. Uherský Brod

.

Kontakt pro média:
Lucie Müllerová, tisková mluvčí, EKO-KOM, a.s., lucie.mullerova@ekokom.cz, tel.: 602 186 205
www.ekokom.cz, www.jaktridit.cz

.

foto Absolutní vítěz: Křišťálovou popelnici přebírá místostarostka města (zleva Renata Horáčková, referentka odpadového hospodářství města Havlíčkův Brod; David Surý, vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí, MŽP; Martina Filipová, ředitelka oddělení regionálního provozu EKO-KOM, a.s., Marie Rothbauerová, místostarostka města Havlíčkův Brod; Zbyněk Kozel, generální ředitel EKO-KOM, a.s.)

 

společné foto kat. Obce nad 5 001 obyvatel (zleva: Martina Filipová, ředitelka oddělení regionálního provozu EKO-KOM, a.s.; Marie Rothbauerová, místostarostka města Havlíčkův Brod; Renata Horáčková, referentka odpadového hospodářství města Havlíčkův Brod; Jana Bouzková, 1. místostarostka města Hořice; Zbyněk Kozel, generální ředitel EKO-KOM, a.s., Pavel Bičiště, 2. místostarosta města Hořice; Pavel Vozár, vedoucí odboru životního prostředí města Uherský Brod a David Surý, vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí, MŽP)

 

společné foto kat. Obce 501 –5 000 obyvatel (zleva: Martina Filipová, ředitelka oddělení regionálního provozu, EKO-KOM a.s.; Marek Pazdera, starosta města Velká Bystřice; Pavel Václav Kohout, starosta obce Opatovice nad Labem; Michal Poledno, vedoucí technický služeb města Opatovice nad Labem; Zbyněk Kozel, generální ředitel EKO-KOM, a.s.; Irena Žalovičová, starostka města Dubá; Zuzana Martíková, pracovnice odboru životního prostředí města Dubá a David Surý, rchní ředitel sekce ochrany životního prostředí, MŽP)

 

společné foto kat. Obce do 500 obyvatel (zleva: Martina Filipová, ředitelka oddělení regionálního provozu EKO-KOM, a.s.; Eva Kmiecová, starostka obce Zlatá Olešnice; František Bareš, starosta obce Salačová Lhota; Zbyněk Kozel, generální ředitel EKO-KOM, a.s.; Pavel Urban, zastupitel obce Salačova Lhota; Vendula Jarošová, starostka obce Heřmanice u Oder a David Surý, rchní ředitel sekce ochrany životního prostředí, MŽP)

 

ZÁZNAM REPORTÁŽE ZE SLAVNOSTNÍHO VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O KŘIŠŤÁLOVOU POPELNICI 2023