Přednášející a panelisté

 

 

 

 Již nyní začínají přípravy na příští 21. ročník konference, který svými názory a postřehy opět obohatí celá řada osobností a odborníků z praxe. 

 

 

Jaká témata zazněla na konferenci odpady a obce 2019?

 

 

 

Středa 12. června 2019

 

 • 08.00–09.00 PREZENCE
 • 09.00–17.00 ZAHÁJENÍ, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY A PANELOVÉ DISKUSE
  • Transformace odpadového hospodářství  pro naplnění cílů směrnic EU
  • Panelová diskuse o konkrétních krocích hlavních stakeholderů odpadového hospodářství k naplnění dlouhodobých cílů oběhového balíčku CEP a SUP se zástupci:
   • producentů obalů
   • dodavatelů a realizátorů odpadových služeb
   • samosprávy a státní správy
  • Zahraniční zkušenosti směřující k maximalizaci využití komunálních odpadů
  • Nová technologická řešení pro naplnění cílů CEP a jejich potenciál využití v ČR

 

 • VEČERNÍ SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ
 • VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE OBCÍ „O KŘIŠŤÁLOVOU POPELNICI“ ZA ROK 2018

 

 

Čtvrtek 13. června 2019

 

 • 09.30–14.00 ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY A PANELOVÉ DISKUSE
  • Odpovědný přístup výrobců obalů ke zlepšení recyklace vybraných komunálních odpadů
  • Příležitosti a rizika inovativních řešení v odpadovém hospodářství
  • Technicko – ekonomické zhodnocení odpadového hospodářství v obcích ČR

 

Změna programu vyhrazena

Poplatek za účastníka vždy zahrnuje

 

 

 

ÚČAST NA ODBORNÉM PROGRAMU

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK V TIŠTĚNÉ PODOBĚ

OBČERSTVENÍ PO CELOU DOBU TRVÁNÍ KONFERENCE

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

PROHLÍDKY EXPOZIC OBOROVÝCH FIREM

ÚČAST NA VEČERNÍM SPOLEČENSKÉM SETKÁNÍ