HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE

.

STŘEDA 21. 6. 2023

 

Potenciální dopady návrhu evropského nařízení o obalech a obalových odpadech.

.

Inovativní způsoby dosažení legislativních požadavků v odpadovém hospodářství.

.

Příležitosti a úskalí nakládání s odpadním dřevem v obcích.

.

Minulost a budoucnost kovů v obalech.

 

.

ČTVRTEK 22. 6. 2023

 

Udržitelný rozvoj obecních rozpočtů na odpadové hospodářství.

.

Nová partnerství obcí a průmyslu v rámci sběru odpadů.

.

Jak se vypořádat s multikomoditními sběry.

.

.

Přihlášení se na letošní ročník konference bude záhájeno v dubnu 2023 na těchto internetových stránkách.

 

 

 

ÚČAST NA ODBORNÉM PROGRAMU

OBČERSTVENÍ PO CELOU DOBU TRVÁNÍ KONFERENCE

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

PROHLÍDKY EXPOZIC OBOROVÝCH FIREM

ÚČAST NA VEČERNÍM SPOLEČENSKÉM SETKÁNÍ

Oborově zaměřené firmy mají možnost placené prezentace ve vnitřních nebo venkovních prostorách KC ALDIS.

 

Ubytování si zajišťují účastníci i vystavovatelé sami.