Přednášející a panelisté

 

 

 

Letošní jubilejní 20. ročník konference obohatí svými názory a postřehy opět celá řada osobností a odborníků z praxe. Těšit se můžete na zástupce hlavních stakeholderů odpadového hospodářství – mimo jiné na zástupce státní správy i samosprávy, dodavatelů a realizátorů odpadových služeb a také producentů obalů.

.

Průběžně Vám zde budeme jednotlivé řečníky a panelisty jmenovitě představovat.

 

 

Jean-Marc Boursier

FEAD

Ing. Jaromír Manhart

Ministerstvo životního prostředí

Ing. Michal Stieber

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Ing. Petr Bielan

OZO Ostrava s. r. o.

Ing. Zbyněk Kozel

EKO-KOM, a.s.

Ing. Petr Balner, Ph.D.

EKO-KOM, a.s.

Témata konference odpady a obce 2019

 

 

 

Středa 12. června 2019

 

 • 08.00–09.00 PREZENCE
 • 09.00–17.00 ZAHÁJENÍ, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY A PANELOVÉ DISKUSE
  • Transformace odpadového hospodářství  pro naplnění cílů směrnic EU
  • Panelová diskuse o konkrétních krocích hlavních stakeholderů odpadového hospodářství k naplnění dlouhodobých cílů oběhového balíčku CEP a SUP se zástupci:
   • producentů obalů
   • dodavatelů a realizátorů odpadových služeb
   • samosprávy a státní správy
  • Zahraniční zkušenosti směřující k maximalizaci využití komunálních odpadů
  • Nová technologická řešení pro naplnění cílů CEP a jejich potenciál využití v ČR

 

 • VEČERNÍ SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ
 • VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE OBCÍ „O KŘIŠŤÁLOVOU POPELNICI“ ZA ROK 2018

 

 

Čtvrtek 13. června 2019

 

 • 09.30–14.00 ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY A PANELOVÉ DISKUSE
  • Odpovědný přístup výrobců obalů ke zlepšení recyklace vybraných komunálních odpadů
  • Příležitosti a rizika inovativních řešení v odpadovém hospodářství
  • Technicko – ekonomické zhodnocení odpadového hospodářství v obcích ČR

 

Změna programu vyhrazena

Platba za účastníka konference 3 100,-*

 

V ceně vstupenky je zahrnuto…

 

 

ÚČAST NA ODBORNÉM PROGRAMU

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK V TIŠTĚNÉ PODOBĚ

OBČERSTVENÍ PO CELOU DOBU TRVÁNÍ KONFERENCE

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

PROHLÍDKY EXPOZIC OBOROVÝCH FIREM

ÚČAST NA VEČERNÍM SPOLEČENSKÉM SETKÁNÍ

*Cena je uvedena vč. DPH.
Ubytování si zajišťují účastníci sami.

 

 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ PRO VYSTAVOVATELE

 

 

 

Oborově zaměřené firmy mají možnost placené prezentace ve vnitřních nebo venkovních prostorách KC ALDIS.

Veškeré bližší informace, včetně cen, naleznete na odkaze níže.