TÉMATA KONFERENCE ODPADY A OBCE

 

6. a 7. září 2021, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové

 

PONDĚLÍ 6. září 2021

 

12:00–13:00 PREZENCE

 

13:00–13:15 ZÁHÁJENÍ KONFERENCE

 

13:15–17:00 ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY A DISKUSE – 1. BLOK

 

  • Evropský pohled na plnění směrnic CEP a SUP v členských zemích EU a požadavky na komunální odpadový sektor pro období 2022-2025
  • Praktické zkušenosti s implementací evropských směrnic a jejich dopadů na komunální odpadové hospodářství Slovenska
  • Aktuální stav projektů v ČR k zajištění odklonu komunálních odpadů od skládkování
  • Panelová diskuse

 

VEČERNÍ SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE OBCÍ „O KŘIŠŤÁLOVOU POPELNICI“ ZA ROK 2020

 

 

ÚTERÝ 7. září 2021

 

09:00–12:00 ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY A DISKUSE – 2. BLOK

 

  • Role obalového průmyslu v cirkulární ekonomice
  • Možnosti nových technologií zpracování plastových odpadů a jejich požadavky na kvalitu vstupních materiálů a účinnost třídících linek
  • Panelová diskuse

 

 

13:30–15:00 ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY A DISKUSE – 3. BLOK

 

  • Živnostenské odpady
  • Synergie obcí a ostatních původců odpadů při plnění cílů recyklace
  • Panelová diskuse

 

15:00 UKONČENÍ KONFERENCE

 

 

Změna programu vyhrazena

 

 

REGISTRACI PROVEĎTE NEJPOZDĚJI DO PÁTKU 27. 8. 2021.

 

 

Poplatek za účastníka konference 3.100,- Kč *

 

 

 

ÚČAST NA ODBORNÉM PROGRAMU

OBČERSTVENÍ PO CELOU DOBU TRVÁNÍ KONFERENCE

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

PROHLÍDKY EXPOZIC OBOROVÝCH FIREM

ÚČAST NA VEČERNÍM SPOLEČENSKÉM SETKÁNÍ

*Cena je uvedena vč. DPH
Ubytování si zajišťují účastníci i vystavovatelé sami.