HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE

.

STŘEDA 21. 6. 2023

 

Potenciální dopady návrhu evropského nařízení o obalech a obalových odpadech.

.

Inovativní způsoby dosažení legislativních požadavků v odpadovém hospodářství.

.

Příležitosti a úskalí nakládání s odpadním dřevem v obcích.

.

Minulost a budoucnost kovů v obalových odpadech.

 

.

ČTVRTEK 22. 6. 2023

 

Udržitelný rozvoj obecních rozpočtů na odpadové hospodářství.

.

Jak se vypořádat s multikomoditními sběry.

.

Nová partnerství obcí a průmyslu v rámci sběru odpadů.

.

.

Poplatek za účastníka konference je ve výši 3 100,- Kč (bez DPH)

 

 

 

ÚČAST NA ODBORNÉM PROGRAMU

OBČERSTVENÍ PO CELOU DOBU TRVÁNÍ KONFERENCE

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

PROHLÍDKY EXPOZIC OBOROVÝCH FIREM

ÚČAST NA VEČERNÍM SPOLEČENSKÉM SETKÁNÍ

Ubytování si zajišťují účastníci i vystavovatelé sami.

 

Oborově zaměřené firmy mají možnost placené prezentace ve vnitřních nebo venkovních prostorách KC ALDIS.