Hradec Králové, 21. června 2023 – Řady Čechů, kteří loni třídili odpad, se loni rozrostly. Pravidelně už třídilo 75 % obyvatel ČR. A co se množství vytříděného odpadu týče, i tam jsme se meziročně zlepšili. Každý obyvatel ČR vytřídil prostřednictvím systému obcí i výkupen v průměru 78 kilogramů papíru, skla, plastů, kovů a nápojových kartonů. Kde ale třídili lidé v loňském roce po všech stránkách nejlépe? Na to nabídla odpověď celorepubliková soutěž obcí ČR v třídění odpadů „O křišťálovou popelnici 2022“.  Ty nejlepší ocenili zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., která je vyhlašovatelem soutěže, na slavnostním večeru v Hradci Králové v rámci probíhající konference Odpady a obce 2023.

 

Soutěž je tradičně určena všem obcím ČR zapojeným v systému EKO-KOM, které úspěšně absolvovaly krajskou soutěž obcí. To znamená, že do tohoto celorepublikového klání, postupují ty nejlepší obce z každého kraje. Do užšího výběru 19. ročníku soutěže O křišťálovou popelnici postoupilo 66 nejlepších měst a obcí – zástupci byli z každého kraje a seznam doplnilo hlavní město Praha. Jako v minulých letech se i tentokrát soutěžilo ve třech velikostních kategoriích – do 500 obyvatel, od 501 do 5 000 obyvatel a v kategorii nad 5 000 obyvatel. Tři nejlepší z každé kategorie byli oceněni na slavnostním večerním ceremoniálu v Hradci Králové.

 

V kategorii nejmenších obcí do 500 obyvatel nejvíce zabodovala obec Tři Studně. Ve střední kategorii, tedy mezi obcemi s 501 do 5 000 obyvateli vystoupala nejvíce obec Vrbice a v kategorii nad 5 000 obyvatel se protřídil na zlatou příčku středočeský Mníšek pod Brdy.  Zástupci vítězných obcí převzali křišťálové popelničky a diplomy.  Do Mníšku pod Brdy putovala také cena pro absolutního vítěze – velká Křišťálová popelnice. A doplní tak seznam vítězů, vyrytý na této slavné putovní trofeji.

 

Co je hodnoceno?

 

Každý kraj měl několik želízek v ohni. Do celostátního užšího výběru totiž postoupili automaticky vítězové z krajských soutěží, další zástupce z každého kraje nominovali příslušní regionální manažeři EKO-KOMu. V užším výběru pak o těch nejlepších rozhodovala celá řada kritérií a přihlíželo se také na celkové podmínky pro nakládání s odpady v obci. Hodnocení probíhalo na základě údajů poskytovaných obcemi systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného výkaznictví. Hodnotilo se množství vytříděného odpadu na osobu a rok pro každou sbíranou komoditu. Hodnotil se také poměr tříděného odpadu a produkci komunálního odpadu či hustota sběrné sítě. Body navíc získaly obce s nízkou produkcí směsného komunálního odpadu, a také obce, které sbírají všechny povinné komodity.

 

Samotná Křišťálová popelnice v minulosti pobyla v Uherském Hradišti , Chocni , Vimperku , Berouně či v Litomyšli. Vůbec první zastávkou putovní trofeje byl v roce 2003 Třinec. Od té doby se konala anketa pravidelně, s výjimkou covidových let.

 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE O KŘIŠŤÁLOVOU POPELNICI 2022

 

Absolutní vítěz: Mníšek pod Brdy

 

kategorie Obce do 500 obyvatel:

  1. Tři Studně
  2. Nenkovice
  3. Lipina

 

kategorie Obce 501 –5 000 obyvatel:

  1. Vrbice
  2. Rokytnice nad Jizerou
  3. Košetice

 

kategorie Obce nad 5 001 obyvatel:

  1. Mníšek pod Brdy
  2. Turnov
  3. Vysoké Mýto

 

foto Absolutní vítěz: Křišťálovou popelnici přebírá místostarostka města (zleva David Surý, vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí, MŽP; Zbyněk Kozel, generální ředitel EKO-KOM; Hana Kotoučová, místostarostka Mníšek pod Brdy)

 

 

foto Absolutní vítěz: Křišťálovou popelnici přebírá Hana Kotoučová, místostarostka města

 

 

společné foto kat. Obce do 500 obyvatel – 3. místo obec Lipina (zleva David Surý, vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí, MŽP; Zbyněk Kozel, generální ředitel EKO-KOM; Tomáš Pudl, starosta a Věra Hrdličková, zastupitelka obce; Petr Šikýř, provozní ředitel, EKO-KOM a Martina Filipová, ředitelka oddělení regionálního provozu, EKO-KOM)

 

 

společné foto kat. Obce do 500 obyvatel – 2. místo obec Nenkovice (zleva David Surý, vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí, MŽP; Zbyněk Kozel, generální ředitel EKO-KOM; Petr Zálešák, starosta obce; Petr Šikýř, provozní ředitel, EKO-KOM a Martina Filipová, ředitelka oddělení regionálního provozu, EKO-KOM)

 

 

společné foto kat. Obce do 500 obyvatel – 1. místo obec Tři Studně (zleva Zbyněk Kozel, generální ředitel EKO-KOM, zleva David Surý, vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí, Lucie Poláčková, předsedkyně finančního výboru obce, Miloš Brabec, starosta, Petr Šikýř, provozní ředitel, EKO-KOM a Martina Filipová, ředitelka oddělení regionálního provozu, EKO-KOM)

 

 

společné foto kat. Obce 501 –5 000 obyvatel – 3. místo obec Košetice (zleva David Surý, Zdeněk Sovka, starosta; Zbyněk Kozel, generální ředitel EKO-KOM; Petr Šikýř, provozní ředitel, EKO-KOM a Martina Filipová, ředitelka oddělení regionálního provozu, EKO-KOM)

 

 

společné foto kat. Obce 501 –5 000 obyvatel – 2. místo město Rokytnice nad Jizerou (zleva David Surý, vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí, MŽP; Petr Matyáš starosta; Zbyněk Kozel, generální ředitel EKO-KOM; Martina Šubrtová, tajemnice městského úřadu; Petr Šikýř, provozní ředitel, EKO-KOM a Martina Filipová, ředitelka oddělení regionálního provozu, EKO-KOM)

 

 

společné foto kat. Obce 501 –5 000 obyvatel – 1. místo obec Vrbice (zleva David Surý, vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí, MŽP; Zbyněk Kozel, generální ředitel EKO-KOM; Marie Vlková, odpadová koordinátorka; Tomáš Bílek, starosta; Petr Šikýř, provozní ředitel, EKO-KOM a Martina Filipová, ředitelka oddělení regionálního provozu, EKO-KOM)

 

 

společné foto kat. Obce nad 5 001 obyvatel – 3. místo město Vysoké Mýto (zleva David Surý, vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí, MŽP; Zbyněk Kozel, generální ředitel EKO-KOM; Jan Lipavský, místostarosta; Petr Šikýř, provozní ředitel, EKO-KOM a Martina Filipová, ředitelka oddělení regionálního provozu, EKO-KOM)

 

 

společné foto kat. Obce nad 5 001 obyvatel – 2. místo město Turnov (zleva zleva David Surý, vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí, MŽP; Jana Svobodová, radní; Zbyněk Kozel, generální ředitel EKO-KOM; Tomáš Hocke, starosta; Petr Šikýř, provozní ředitel, EKO-KOM a Martina Filipová, ředitelka oddělení regionálního provozu, EKO-KOM)

 

 

společné foto kat. Obce nad 5 001 obyvatel – 1. místo Mníšek Pod Brdy (zleva David Surý, vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí, MŽP; Zbyněk Kozel, generální ředitel EKO-KOM; Hana Kotoučová, místostarostka; Petr Šikýř, provozní ředitel, EKO-KOM a Martina Filipová, ředitelka oddělení regionálního provozu, EKO-KOM)