Hradec Králové, 8. června 2022 – Češi loni třídili odpady doslova jako o život. Meziročně vytřídil každý obyvatel ČR v průměru o 5 kilogramů odpadu více než v roce 2020. Každý tak loni do barevných kontejnerů odložil bezmála 72 kilogramů papíru, skla, plastů, kovů a nápojových kartonů. Kde ale třídili lidé po všech stránkách nejlépe? Odpověď na to nabízí každý rok celorepubliková soutěž obcí ČR v třídění odpadů „O křišťálovou popelnici“. Ty nejlepší ocenili zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., která je vyhlašovatelem soutěže, na slavnostním večeru v Hradci Králové v rámci probíhající konference Odpady a obce 2022.

 

Stejně jako v minulých letech byla i tentokrát soutěž určena všem obcím ČR zapojeným v systému EKO-KOM, které úspěšně absolvovaly krajskou soutěž obcí. Jako v minulých letech se i tentokrát soutěžilo ve třech velikostních kategoriích – do 500 obyvatel, od 500 do 5 000 obyvatel a v kategorii nad 5 000 obyvatel. Do užšího výběru 18. ročníku soutěže O křišťálovou popelnici postoupilo 65 nejlepších měst a obcí – zástupci byli z každého kraje a seznam doplnilo hlavní město Praha. Tři nejlepší z každé kategorie byli oceněni na slavnostním večerním ceremoniálu v Hradci Králové.

 

V kategorii nejmenších obcí do 500 obyvatel zvítězila obec Malá Úpa. Z obcí od 500 do 5 000 obyvatel si odvezli cenu pro vítěze zástupci jihomoravského Pavlova a v kategorii od 5 000 obyvatel vystoupalo na nejvyšší příčku město Uherské Hradiště. Zástupci vítězných obcí převzali křišťálové popelničky. Do Uherského Hradiště putovala i cena pro absolutního vítěze – velká Křišťálová popelnice. A jméno vítězného města tak doplní seznam vítězů, vyrytý na této slavné putovní trofeji.

 

Co je hodnoceno?

 

Každý kraj měl několik želízek v ohni. Do celostátního užšího výběru totiž postoupili automaticky vítězové z krajských soutěží, další zástupce z každého kraje nominovali příslušní regionální manažeři EKO-KOMu. V užším výběru pak o těch nejlepších rozhodovala celá řada kritérií a přihlíželo se také na celkové podmínky pro nakládání s odpady v obci. Hodnocení probíhalo na základě údajů poskytovaných obcemi systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného výkaznictví. Hodnotilo se množství vytříděného odpadu na osobu a rok pro každou sbíranou komoditu. Hodnotil se také poměr tříděného odpadu a produkci komunálního odpadu či hustota sběrné sítě. Body navíc získaly obce s nízkou produkcí směsného komunálního odpadu, a také obce, které sbírají všechny povinné komodity.

 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE O KŘIŠŤÁLOVOU POPELNICI 2021

 

Absolutní vítěz: Uherské Hradiště

 

kategorie Obce do 500 obyvatel:

 

1. Malá Úpa
2. Heřmaň
3. Třebsko

 

kategorie Obce 500 – 5 000 obyvatel:

 

1. Pavlov
2. Helvíkovice
3. Hoštka

 

kategorie Obce nad 5 000 obyvatel:

 

1. Uherské Hradiště
2. Trhové Sviny
3. Polná

 

foto Absolutní vítěz Křišťálovou popelnici přebírá starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha

 

společné foto kat. Obce do 500 obyvatel generální ředitel EKO-KOM, a.s. Zbyněk Kozel, administrativní pracovnice OÚ Třebsko Lenka Tomanová, starosta obce Třebsko Martin Kazda, starostka obce Heřmaň Jana Matoušková, starosta obce Malá Úpa Karel Engliš, ředitelka oddělení regionálního provozu EKO-KOM, a.s. Martina Filipová a provozní ředitel EKO-KOM, a.s. Petr Šikýř

 

společné foto kat. Obce 501 – 5 000 obyvatel generální ředitel EKO-KOM, a.s. Zbyněk Kozel, starosta města Hoštka Milan Konfršt, starostka obce Helvíkovice Jana Kolářová, místostarostka obce Helvíkovice Miroslav Felcman, za obec Pavlov převzal ocenění regionální manažer EKO-KOM, a.s. Milan Hroudný , ředitelka oddělení regionálního provozu EKO-KOM, a.s. Martina Filipová a provozní ředitel EKO-KOM, a.s. Petr Šikýř

 

společné foto kat. Obce nad 5 000 obyvatel generální ředitel EKO-KOM, a.s. Zbyněk Kozel, pracovník na úseku dopravy a odpadového hospodářství MěÚ Polná Lubomír Kanswohl, starostka města Trhové Sviny Věra Korčáková, starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha, pracovnice odboru správy komunikací, zeleně a ostatního majetku MěÚ Uherské Hradiště Lenka Němečková, ředitelka oddělení regionálního provozu EKO-KOM, a.s. Martina Filipová a provozní ředitel EKO-KOM, a.s. Petr Šikýř