Hradec Králové, 6. září 2021 – Obyvatelé ČR si třídění odpadů oblíbili. Od této aktivity je neodradil ani příchod pandemie koronaviru a s tím spojené komplikace. V průměru tak každý obyvatel ČR vytřídil v roce 2020 téměř 67 kilogramů skla, papíru, plastů, kovů a nápojových kartonů. Kde konkrétně ale třídili lidé nejlépe? Na to hledá každoročně odpověď celostátní soutěž obcí v třídění odpadů „O Křišťálovou popelnici“.  Ty nejlepší ocenili zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., která je vyhlašovatelem soutěže, na slavnostním večeru v Hradci Králové v rámci probíhající konference Odpady a obce 2021.

 

Stejně jako v minulých letech byla i tentokrát soutěž určena všem obcím ČR zapojeným v systému EKO-KOM a soutěžilo se ve třech velikostních kategoriích. Do užšího výběru 17. ročníku soutěže O křišťálovou popelnici postoupilo 66 nejlepších měst a obcí – pět zástupců z každého kraje a hlavní město Praha. Tři nejlepší z každé kategorie bývají oceněni na slavnostním ceremoniálu v Hradci Králové. Výjimkou byl loňský ročník, kdy poprvé propukla pandemie COVID-19.  Za nejlépe třídícími obcemi se proto loni rozjeli zástupci EKO-KOMu a ocenění jim předali osobně v jejich „domácí“  atmosféře městských úřadů. Tentokrát už se téměř vše vrátilo do zajetých kolejí a jména nejlepších byla odtajněna na slavnostním večerním ceremoniálu v Hradci Králové!

Obec Tvrdkov ovládla kategorii obcí do 500 obyvatel. V kategorii obcí od 501 do 5 000 obyvatel zvítězil Majetín a na první příčku v kategorii nad 5 000 obyvatel vystoupalo město Choceň. Zástupci vítězných obcí převzali křišťálové hranoly s modelem popelničky.  Do východočeské Chocně, města rozkládajícího se na obou březích řeky Tiché Orlice, zamířilo i ocenění pro absolutního vítěze – velká Křišťálová popelnice. A jméno vítězného města tak doplní seznam vítězů, vyrytý na této slavné putovní trofeji.

 

Co je hodnoceno?

 

Každý kraj měl 5 želízek v ohni. Do celostátního užšího výběru totiž postoupili automaticky vítězové z krajských soutěží, další 2 zástupce z každého kraje nominovali příslušní regionální manažeři EKO-KOMu. V užším výběru pak o těch nejlepších rozhodovala celá řada kritérií a přihlíželo se také na celkové podmínky pro nakládání s odpady v obci. Hodnocení probíhalo na základě údajů poskytovaných obcemi systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného výkaznictví. Hodnotilo se množství vytříděného odpadu na osobu a rok pro každou sbíranou komoditu. Hodnotil se také poměr tříděného odpadu a produkci komunálního odpadu, hustota sběrné sítě (včetně pytlového sběru a individuálních nádob). Body navíc získaly obce s nízkou produkcí směsného komunálního odpadu, a také obce, které sbírají všechny povinné komodity.

 

 

Výsledky soutěže O křišťálovou popelnici 2020

 

Absolutní vítěz: Choceň

 

 

kategorie Obce do 500 obyvatel:

  1. Tvrdkov
  2. Třebsko
  3. Onšov

 

kategorie Obce 501 –5 000 obyvatel:

 

  1. Majetín
  2. Černá Hora
  3. Cejle

 

kategorie Obce nad 5 001 obyvatel:

  1. Choceň
  2. Doksy
  3. Uherské Hradiště

 

 

foto Absolutní vítěz
zleva Petr Šikýř (provozní ředitel EKO-KOM), Jan Ropek (starosta města Choceň), Milada Potštejnská (pracovnice odd. životního prostředí), Zbyněk Kozel (generální ředitel EKO-KOM), Martina Filipová (ředitelka regionálního provozu EKO-KOM)

 

 

společné foto kat. Obce 501 – 5 000 obyvatel
zleva Edita Mariánusová (zastupitelka obce), Pavlína Nováková (starostka obce), Petr Šikýř (provozní ředitel EKO-KOM), Jaromír Procházka (zastupitel obce Majetín), Miroslava Zavadilová (starostka obce Majetín), Martina Filipová (ředitelka regionálního provozu EKO-KOM), Zbyněk Kozel (generální ředitel EKO-KOM), Aleš Luksch (starosta městyse Č. Hora), Jiří Rydval (tajemník městyse Č. Hora)

.

 

společné foto kat. Obce nad 5001 obyvatel
zleva Dušan Pavlíček (vedoucí odd. odboru správy majetku města U. Hradiště), Lenka Němečková (pracovnice odboru správy majetku města U. Hradiště), Eva Burešová (starostka města Doksy), Jiří Holub (místostarosta obce Doksy), Petr Šikýř (provozní ředitel EKO-KOM), Martina Filipová (ředitelka oddělení regionálního provozu EKO-KOM), Jan Ropek (starosta města Choceň), Milada Potštejnská (pracovnice odd. životního prostředí), Zbyněk Kozel (generální ředitel EKO-KOM)

 

Kontakt pro média:
Lucie Müllerová, tisková mluvčí, EKO-KOM, a.s., lucie.mullerova@ekokom.cz, tel.: 602 186 205

Josef Mojžíš, oddělení komunikace, EKO-KOM, a.s.,  josef.mojzis@ekokom.cz, tel.: 724 344 188

www.ekokom.cz, www.jaktridit.cz