Vyhlášení 16. ročníku soutěže O Křišťálovou popelnici proběhlo v netradiční podobě. Konference Odpady a obce, která se v minulosti konala vždy za přítomnosti stovek účastníků v Hradci Králové, si letos kvůli koronavirovým omezením odbyla svou on-line premiéru. V netradičním kabátu se uskutečnilo i vyhlášení výsledků celorepublikové soutěže obcí v třídění odpadů „O Křišťálovou popelnici“ za rok 2019. Předání ocenění zástupcům nejlépe třídících obcí neproběhlo na slavnostním večeru konference a zástupci společnosti EKO-KOM se rozjeli přímo na radnice a obecní úřady, kde ve stejnou chvíli předali ocenění za umístění v soutěži. Vyhlášení tak proběhla v komorním duchu, na radosti oceněným obcím to ale neubralo.

.

Stejně jako v minulých letech byla i tentokrát soutěž určena všem obcím ČR zapojeným v systému EKO‑KOM a soutěžilo se ve třech velikostních kategoriích. Do užšího výběru 16. ročníku soutěže O Křišťálovou popelnici postoupilo 66 nejlepších měst a obcí – pět zástupců z každého kraje a hlavní město Praha. Ocenění získaly 3 nejlepší obce a města z každé kategorie a z těch vítězných vzešel i absolutní vítěz. Květiny, malé křišťálové popelnice a v případě vítězů i šeky s finanční odměnou předali nejlepším obcím a městům v rámci dnešní svatomartinské tour zástupci EKO‑KOM, a.s.

.

Kategorii obcí do 500 obyvatel ovládly tentokrát Potůčky, v kategorii obcí od 501 do 5 000 obyvatel zvítězily Vigantice a v kategorii nad 5 001 obyvatel dosáhl na vítězství Vimperk. Jihočeský Vimperk se stal zároveň absolutním vítězem 16. ročníku soutěže O Křišťálovou popelnici a doplnil tak seznam vítězů na putovní Křišťálové popelnici, kterou starostce Jaroslavě Martanové předala regionální manažerka AOS EKO‑KOM Lenka Pravdová.

.

Co je hodnoceno?

.

Každý kraj měl pětici nejlepších zástupců. Do celostátního užšího výběru totiž postoupili automaticky vítězové z krajských soutěží, další 2 zástupce z každého kraje nominovali příslušní regionální manažeři EKO‑KOM, a.s., vybírat však mohli pouze z obcí, které se umístily v krajské soutěži nejhůře na 5. místě. V užším výběru pak o těch nejlepších rozhodovala celá řada kritérií. Jako vždy se hodnotilo nejen dosažené množství vytříděného odpadu na osobu a rok pro každou komoditu, hodnotil se také poměr tříděného odpadu a komunálního odpadu, hustota sběrné sítě (včetně pytlového sběru a individuálních nádob), přihlíželo se také k tomu, jestli obec sbírá i nápojový karton, bílé sklo a kovy a celkově jaké jsou v obci vytvořené podmínky pro nakládání s odpady. Hodnocení je tedy velmi komplexní a provádí se především na základě údajů poskytovaných obcemi systému EKO‑KOM v rámci jejich pravidelného výkaznictví.

.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE O KŘIŠŤÁLOVOU POPELNICI 2019

.

Absolutní vítěz: Vimperk

.

kategorie Obce do 500 obyvatel:
1. Potůčky
2. Český Jiřetín
3. Albrechtice v Jizerských horách

.

kategorie Obce 501 –5 000 obyvatel:
1. Vigantice
2. Velké Bílovice
3. Pržno

.

kategorie Obce nad 5 001 obyvatel:
1. Vimperk
2. Telč
3. Jilemnice

.

Zástupci oceněných obcí

 

Vimperk
zleva místostarosta Zdeněk Kuncl, starostka Jaroslava Martanová, Marie Hejlková – pracovnice odboru životního prostředí, odpadového hospodářství, Josef Kotál – vedoucí odboru životního prostředí

 

Telč
místostarosta Pavel Komín

.

Jilemnice
starosta Vladimír Richtr, Ilona Šolcová – referentka oddělení rozvoje, investic a majetku
.

Vigantice
starosta Zdenek Porubský, místostarostka Hana Foltasová
.

Velké Bílovice
starostka Lenka Grofová
.
Pržno
starosta Petr Blokša
.
Potůčky
starosta Vlastimil Ondra
.
Český Jiřetín
Jana Dvořáková – pracovnice úřadu
.
Albrechtice v Jizerských horách
místostarosta Antonín Kučera, Pavlína Klížová – pracovnice úřadu
.