Odpadové dny

 

 

Cyklus ODPADOVÉ DNY zahrnuje odborné konference, které svým zaměřením a obsahem postihují širokou problematiku nakládání s odpady.

 

Cílem cyklu je obsáhnout co nejvíce informací potřebných pro plánování, řízení a provoz odpadového hospodářství obcí, měst, regionů a původců. Témata jednotlivých konferencí zohledňují aktuální problematiku spojenou s tvorbou regionálních integrovaných systémů nakládání s odpady.

 

Celý cyklus je určen zástupcům samospráv obcí, měst, krajů a státní správy, odpadářským firmám, průmyslovým podnikům, vzdělávacím a odborným organizacím a odborné veřejnosti.

 

V rámci cyklu Odpadové dny 2019 se můžete zúčastnit těchto významných konferencí:

 

ODPADY 21
17. – 18. 4. 2019 v Olomouci

 

www.fite.cz
organizátor akce: FITE

 

Hlavní témata konference:
– Konec skládkování v roce 2024 nebo v nedohlednu?
– Zkušenosti partnerských měst s omezováním skládkování
– Bezpečnostní rizika skládkování – komplexní pohled

 

Doprovodný program:
– Odborná exkurze
– Společenský večer

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPADY A OBCE 2019
12. – 13. 6. 2019 v Hradci Králové

 

www.odpadyaobce.cz
organizátor akce: EKO-KOM, a.s.

 

Hlavní témata konference:
– Transformace OH ČR pro naplnění cílů směrnic EU
– Panelová diskuse ke konkrétním krokům hlavních stakeholderů OH k naplnění dlouhodobých cílů oběhového balíčku CEP a SUPP
– Zahraniční zkušenosti směřující k maximalizaci využití KO
– Nová technologická řešení pro naplnění cílů CEP a jejich potenciál využití v ČR
– Odpovědný přístup výrobců obalů ke zlepšení recyklace vybraných KO
– Příležitosti a rizika inovativních řešení v OH
– Technicko – ekonomické zhodnocení OH v obcích ČR

 

Doprovodný program:
– Večerní společenské setkání 12. června 2019
– Vyhlášení výsledků soutěže obcí o Křišťálovou popelnici 2018

 

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
18. – 20. 9. 2019 v Náměšti nad Oslavou

 

www.zeraagency.eu
organizátor akce: ZERA

 

Hlavní témata konference:
Technologie a bioekonomika v praxi
– Jsou bioplasty řešením/technologie recyklace/půda
– Management zdrojů živin a uhlíku/kvalita „příbuzná“ půdě
– Provozní příklady

 

 

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ
24. 10. 2019 v Praze

 

www.predchazeniodpadu.cz
organizátor akce: CEMC

 

Hlavní témata konference:
– Omezení tisku slevových letáků
– Potravinový odpad
– Příklady úspěšných komunálních a firemních projektů a aktivit
– Panelová diskuze